Menu Sluiten

Groei van Brussels airport neemt aanzienlijk af

In de maand april is de internationale luchthaven van Brussels aanzienlijk minder hard gegroeid. Hierbij is gekeken naar zowel het aantal passagiers, de hoeveelheid vervoerde vracht en het aantal vliegbewegingen.

De cijfers

In april 2019 vertrokken en arriveerde er ruim 2 miljoen mensen van en naar Brussels airport. Het aantal passagiers is daarmee wel licht gestegen. Het aantal vliegbewegingen nam daarentegen af met een half procent. Interessant om te vermelden is dat er ook gekeken is naar het aantal passagiers dat op elk vliegtuig zat. Dat aantal is namelijk licht gestegen van 130 passagiers naar 133 passagiers.
Verder is gekeken naar de hoeveelheid vervoerde vracht. Dat heeft een sterke daling doorgemaakt, te weten 1 van krap 7%. Er moet daarbij wel vermeld worden dat dit de gehele trend lijkt te zijn in Europa. Als die cijfers in aanmerking worden genomen dat kan er zelfs gesteld worden dat de daling in Brussels mee lijkt te vallen. Vooral als het ging om het volvrachtverkeer werd er namelijk een gigantische terugval gezien van maar liefst 20.3%.

De oorzaken

Wat zijn nu de mogelijk oorzaken van deze dalingen? Er kunnen er een aantal worden benoemd. Allereerst is het zo dat er een aantal airlines failliet zijn verklaard die direct verbonden waren aan de luchthaven. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Wow air als fly bmi. Daarnaast hebben er in de periode april 2019 ook een aantal staking plaatsgevonden op de luchthaven. Het lijkt logisch dat ook dat de noodzakelijke gevolgen gehad heeft. Tenslotte moet er nog vermeld worden dat Saudia Cargo in deze periode haar activiteiten bij Brussels Airport heeft stilgelegd.